iStock_000016192477SmallZaburzenia lękowe dzieci i młodzieży

Lęk towarzyszy nam od urodzenia aż do śmierci. Od zarania dziejów aż do dziś ma dla człowieka ogromną wartość adaptacyjną. Lęk bywa potrzebny. Chroni nas przed fizycznymi i psychicznymi zranieniami, stwarza impulsy konieczne do zmiany i pomaga przejść przez życie. W sytuacji zagrożenia lęk ostrzega, że taka ewentualność może się pojawić, a my jesteśmy w stanie przygotować się na potencjalne zagrożenie. Zdrowa dawka lęku pozwala nam zatrzymać się w nowej sytuacji i pomyśleć o swoich mocnych stronach i nie poddawać się. Lęk może także obudzić naszą czujność i sprawić, że będziemy ostrożniejsi chodząc po nieznanym lesie.

Niekiedy jednak ten lęk przybiera zupełnie inne oblicze. Obniża zaufanie do samego siebie i innych. Stanowi przeszkodę w podejmowaniu nowych zadań, paraliżuje nas wtedy, kiedy trzeba działać. Zakłóca zdrowy rozwój psychiczny, prowadzi do wewnętrznej i zewnętrznej samotności. Czasem się ujawnia na zewnątrz i otoczeniu łatwo go zauważyć, czasami pozostaje zupełnie zamaskowany, co nie oznacza że osoba która go doświadcza mniej cierpi.

 

W obszarze psychicznym lęk pociąga za sobą stan podwyższonego napięcia. Niewielki lęk wywołuje przyjemne odczucia, sprawia że wzrasta czujność i zdolność koncentracji. Jednak silne lub długotrwałe stany lekowe prowadzą do załamania. Duże napięcie psychiczne wpływa paraliżująco na koncentrację, myślenie i działanie. Potrafi znacząco obniżyć jakoś życia, a nawet spowodować myśli lub próby samobójcze. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Rodzaje zaburzeń lękowych

– lęk paniczny
– lęk uogólniony
fobie
– PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
ASD (Zespół Ostrego Stresu)
– zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
– zaburzenia somatyczne

 

Niektóre z przyczyn zaburzeń lękowych:

– czynniki biologiczne
– wymagania społeczne
– przeżycia traumatyczne
– nierozwiązane konflikty
– urazy psychiczne
– stres
– nadwrażliwość emocjonalna
– cechy tempera mentalne
– problemy zdrowotne
– szkoła
– rodzina
– inne

Podczas terapii zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży ważna jest praca z cierpiącą osobą, wsparcie ze strony rodziny i wsparcie udzielane rodzinie, a także współpraca ze szkołą.

Cierpimy kiedy widzimy jak dzieci się potykają, a my nie możemy usunąć kamieni z ich drogi. Czasami bez pomocy w postaci terapii nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić.

 

terapeuta Małgorzata Bajko – psycholog, psychotraumatolog

terapeuta Agata Nowakoska – psycholog dzieci i młodzieży

Ewa Maciejewska – psycholog, pracuje z młodzieżą od 16 roku życia

 

umów się na wizytę

← wróć

ineo_logo_for_PRINT-01