TRENING MENTALNY

KONCENTRACJA, PEWNOŚĆ SIEBIE, DIALOG WEWNĘTRZNY, RELAKSACJA, PRESJA, SAMOŚWIADOMOŚĆ, RYTUAŁ PRZEDSTARTOWY, STRES, WYNIK, REGENERACJA, PODEJMOWANIE DECYZJI, OPANOWANIE, MOTYWACJA, CEL,  MÓZG, SPORT

Jak wspierać młodego człowieka by wyrósł na wolną, samoświadomą osobę i prowadził szczęśliwe życie? Jak najskuteczniej wpierać dzieci i młodzież w rozwoju swojego potencjału? W jaki sposób dorosły mógłby ułatwić im drogę do osiągnięcia sukcesu           w sporcie?

Z obserwacji i nabywanych przeze mnie doświadczeń wynika, że dzieci i młodzież potrzebują skutecznych i prostych systemów, które będą wspierały i rozwijały ich potencjał, zapewniając przy tym stabilność i bezpieczeństwo.

Odpowiedzią jest trening mentalny. Wszystkimi naszymi działaniami steruje umysł,  dlatego ważne jest, aby wzmacniać dzieci psychicznie i wyposażyć je w narzędzia, które pomogą w osiągnięciu i utrzymaniu optymalnego stanu umysłu. W treningu mentalnym wykorzystuje się ćwiczenia i techniki, dzięki którym dziecko przyswaja nowe, pozytywne wzorce myślenia i zachowania poprzez zabawę. Trening mentalny to również nowoczesne narzędzia i techniki (m.in. Biofeedback), które pozwalają udoskonalać pracę mózgu. Zagadki wzmacniają myślenie strategiczne, a wytrwała praca nad jednym zadaniem podnosi poziom koncentracji. Przeżywanie sukcesu podczas wykonywania trudnych zadań wpływa na wiarę w siebie. Dziecko podczas treningów podwyższa poziom świadomości, co pozwala lepiej radzić sobie ze zdenerwowaniem i presją. Trening mentalny podtrzymuje wysoki poziom motywacji i pozwala formułować  i wyznaczać cel. Natomiast jego wizualizacja umożliwia dokładną obserwację i analizę przebiegu ruchu, co poprawia technikę młodego sportowca.

 

Ksiazka_tr_mentalny.005

Ksiazka_tr_mentalny.006

 

BIOFEDBACK

Metoda biofeedback HRV i EEG opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Jest to bezpieczna metoda, a jej działanie można porównać do lustra, tak jak lustro pozwala obserwować i korygować sylwetkę, tak HRV i EEG pozwala analizować aktywność mózgu i serca człowieka. 

EEG-Biofeedback dzięki elektrodom pozwala na odczyt aktualnego stanu bioelektrycznej aktywności mózgu, a wyniki widoczne są w postaci fal mózgowych. Treningi EEG-Biofeedback poprzez gry i filmy pozwalają jednocześnie na wygaszenie aktywności wysokich fal mózgowych oraz wzmocnienie tych, których jest zbyt mało.

HRV-Biofeedback odczytuje bieżącą fizjologiczną aktywność serca. W treningach HRV-Biofeedback bardzo ważną rolę odgrywają wizualizację sytuacji nieprzyjemnych (presja, stres), neutralnych (analiza celu) i pozytywnych (wygrana), a częsta ekspozycja pozwala nabyć i rozwijać nawyki zachowań w ekstremalnych i kryzysowych sytuacjach.

 

088042f05c91e678690cb423a0d0d687ee4eac8e!5303142Trener mentalny Karolina Stępień-Cach

* psycholog
* trener mentalny
* psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie certyfikacji)
* terapeuta biofeedback EEG/HRV
* członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
* członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej

więcej