Terapia par

Terapia par to oferta skierowana do małżeństw oraz par pozostających w związku nieformalnym zarówno heteroseksualnym jak i homoseksualnym.
Wiele osób, które nie doświadczają satysfakcji w związku, z każdym mijającym tygodniem odczuwa narastające napięcie i doświadcza poważnych konfliktów. Kłopoty z komunikacją są najczęstszym problemem, z jakim zgłaszają się do nas pary.

Często relacja w związku zaczyna się pogarszać, kiedy w życiu zachodzą różnego rodzaju kryzysy indywidualne, doświadczamy nowych sytuacji i życiowych zmian. Zdarza się też tak, że dotychczasowy bagaż doświadczeń ma wpływ na relację w związku. Bywa i tak, że zgłaszające się osoby nie wiedzą, co jest przyczyną narastających napięć i kłótni. Są już zmęczone obecnym związkiem i chcą coś w nim zmienić na lepsze, świadomie tworzyć i budować relacje z partnerem. Problem w tym, że nie wiedzą jak to zrobić.

Praca naszych specjalistów polega na pomocy w zrozumieniu sedna problemu, poprawie komunikacji między parterami i nauce konstruktywnego rozwiązywania problemów bez oceniania i bez brania żadnej ze stron.

 

Na spotkania terapeutyczne zapraszamy pary, które:

 • doświadczają kłopotów związanych z komunikacją w związku
 • przeżywają powracające, niezrozumiałe trudności lub niepowodzenia
 • przeżywają kryzys
 • nie radzą sobie bagażem doświadczeń, który ma wpływ na ich relację
 • stoją w obliczu życiowych zmian, nowych sytuacji
 • nie doświadczają satysfakcji w związku
 • chcą świadomie tworzyć i budować swój związek

 

Terapia Rodzinna

Terapia rodzinna jest cyklem spotkań, w którym uczestniczy zazwyczaj cała rodzina. W sesjach terapeutycznych może brać udział każdy członek rodziny, bądź bliska osoba, która w istotny sposób wpływa na sytuację powodującą kłopot i trudności w sytuacji rodzinnej. Podczas spotkań terapeuta towarzyszy rodzinie w procesie wzajemnej komunikacji. W sposób obiektywny i neutralny, nie osądzając i nie biorąc żadnej ze stron, terapeuta pomaga rozwiązać problem z jakim przychodzi rodzina poprzez zrozumienie jego natury oraz źródła.

 

Na konsultacje i spotkania terapeutyczne zapraszamy rodziny, gdy:

 • doświadczają kryzysu związanego ze stanem emocjonalnym, psychicznym jednego z członków rodziny i zauważają, że fakt ten ma wpływ na pozostałe osoby i atmosferę w rodzinie
 • doświadczają trudności związanych z komunikacją i rozmową (kłopoty w wyrażaniu i informowaniu o swoich potrzebach, niemożność podjęcia wspólnej decyzji, brak porozumienia)
 • czują brak satysfakcji ze sposobu w jaki funkcjonują jako rodzina i chcą to zmienić
 • przeżywają kryzys związany z zachodzącymi zmianami dotyczącymi całej rodziny, bądź poszczególnych jej członków stoją w obliczu sytuacji związanej z przewlekłą chorobą kogoś z rodziny
 • rodzice/opiekunowie borykają się z kłopotami wychowawczymi
 • rodzice/opiekunowie, których dziecko cierpi z powodu kłopotów związanych z zaburzeniami odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
 • rodzice/opiekunowie doświadczają niesatysfakcjonującej relacji z dzieckiem, a chcą to zmienić