1Małgorzata Bajko

Magister psychologii, absolwentka podyplomowych studiów z Psychotraumatologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Zdobyte wykształcenie pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych ofiar traumy. Ukończyła I oraz II stopień szkolenia z terapii traumy metodą EMDR prowadzonego przez dr Dereka Farrella i uzyskała  uprawnienia do wykorzystywania tej metody leczenia w pracy terapeutycznej (rekomendacja EMDR EUROPE). Posiada także uprawnienia do wykorzystywania w pracy z traumą procedury przedłużonej ekspozycji oraz procedury przetwarzania poznawczego. Skończyła szkolenie z Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Obecnie uczy się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Systemowej w Krakowie  więcej

 

testimonial_icon_femaleAdrianna Sobol

Magister Psychologii Klinicznej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, absolwentka podyplomowych studiów z Psychotraumatologii oraz Psychoonkologii. Zdobyte wykształcenie pozwoliło jej zdobyć szeroką wiedzę z zakresu potrzeb pacjentów doświadczonych onkologicznie. Posiada uprawnienia do wykorzystywania w pracy terapeutycznej trzech metod, stosowanych w terapii traumy: procedury przedłużonej ekspozycji, procedury przetwarzania poznawczego oraz EMDR. Obecnie w trakcie szkolenia Zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowania. więcej

 

088042f05c91e678690cb423a0d0d687ee4eac8e!5303142Karolina Stępień-Cach – Absolwentka psychologii (specjalność neurokognitywistyka i psychologia sportu) na Uniwersytecie SWPS. Ukończone studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne. Aktualnie w trakcie 4-letniej specjalizacji i certyfikacji z psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popieli dr Ewy Pragłowskiej w Warszawie.

Od 2015 r. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej         i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terapeuta Biofeedback EEG/HRV. Uczestnik szkoleń i konferencji: Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce, XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzeń nerwicowych, Psychologia optymalnego działania w sporcie, biznesie, na scenie, Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności. więcej

agata fotaAgata Nowakowska w trakcie studiów podyplomowych z Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodzinny , organizowany przez Uniwersytet Warszawski. Ukończyła III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania terapii behawioralnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej oddział Association for Behavior Analysis International oraz Szkolenie z Alternatywnej Metody Komunikacji MAKATON. Aktualnie pracuje na stanowisku psychologa i hipoterapeuty w Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „ Helenów” w Warszawie więcej

 

Justyna MarszałkowskaJustyna Marszałkowska-Jakubik

W 2005 ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), gdzie obecnie doktoryzuje się (tematem przewodnim rozprawy doktorskiej jest problem alergii pokarmowych). Nieustannie się dokształca uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Jest autorką wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych. więcej

 

14247888_1249822511718872_74574869_oDaniel Wellman, magister psychologii, trener technik relaksacyjnych, specjalista w zakresie psychosomatyki, masażysta. ” Napięcia i bóle mięśniowe gromadzące się w różnych częściach ciała, zmęczenie, wyczerpnie czy też ogólne bóle to tylko niektóre z fizycznych objawów, jakie mogą pojawić się wskutek tłumienia negatywnych emocji w sobie. Takie reakcje organizmu uniemożliwiają nie tylko codzienne funkcjonowanie ale przede wszystkim nie pozwalają po prostu cieszyć się życiem” więcej