Kondrusiklek. med. Katarzyna Piaskowska-Kondrusik

Specjalista z wieloletnim stażem.

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku.

Od 23 lat pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym przy ul. Gruzińskiej w Warszawie, oraz w Ośrodkach leczenia ambulatoryjnego (Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Leczenia Uzależnień)

 

 

Specjalizuje się w leczeniu:

  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych (nerwice natręctw)
  • zaburzeń somatycznych o podłożu psychogennym
  • zaburzeń afektywnych jedno- i dwubiegowych
  • zaburzeń psychotycznych
  • uzależnień od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych