Karolina Stępień-Cach

088042f05c91e678690cb423a0d0d687ee4eac8e!5303142mgr Karolina Stępień-Cach

* psycholog
* trener mentalny
* psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie certyfikacji)
* terapeuta biofeedback EEG/HRV
* członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
* członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej

Wykształcenie

Absolwentka psychologii (specjalność neurokognitywistyka i psychologia sportu) na Uniwersytecie SWPS. Ukończone studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne. Aktualnie w trakcie 4-letniej specjalizacji i certyfikacji z psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popieli dr Ewy Pragłowskiej w Warszawie.
Od 2015 r. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terapeuta Biofeedback EEG/HRV. Uczestnik szkoleń i konferencji: Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce, XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzeń nerwicowych, Psychologia optymalnego działania w sporcie, biznesie, na scenie, Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności.

Doświadczenie

  • Konsorcjum AWF Warszawa, Instytut IBD PAN im. M. Nenckiego i Instytut Sportu „Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą biofeedback-EEG w strzelectwie sportowym” , wczesne wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami poznawczymi oraz emocjonalnymi
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • „Anima” Centrum Psychoterapii

Cały mój proces edukacji i nabywanych doświadczeń składa się z etapów, które umożliwiły mi uzyskanie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. Współpraca z doświadczonymi klinicystami i psychoterapeutami dała mi możliwość poznania pracy terapeuty i związanych z nią niezbędnych cech osobowości. Szereg działań podejmowanych przeze mnie spowodował, że jestem osobą odpowiedzialną i dojrzałą. Podczas odbywania licznych staży miałam możliwość przeprowadzania wywiadów, testów psychologicznych i terapii zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi, co pozwoliło mi pracować nad cierpliwością i tolerancją. Natomiast praca pod stałą superwizją i udział we własnych sesjach psychoterapeutycznych pozwoliła nabyć umiejętności obiektywizmu względem osobistych doświadczeń i przeżyć, a także wpłynąć na samoświadomość. Współpraca z gronem naukowców i realizacja ciekawych projektów umożliwiła mi zdobycie kolejnych doświadczeń oraz poszerzenie kompetencji interpersonalnych.