Interwencja kryzysowa czyli Pierwsza pomoc psychologiczna

Interwencja kryzysowa jest formą krótkoterminowej pomocy psychologicznej przeznaczonej dla osób, które w wyniku konkretnego problemu doświadczają pustki, trudnych stanów emocjonalnych i lękowych, u których danych problem spowodował zaburzenie dotychczasowego funkcjonowania.

Sam kryzys może mieć różne pochodzenie. Mogą wywołać go takie zdarzenia jak wypadki drogowe, śmierć bliskiej osoby, rozwód, ale również urodzenie dziecka, przejście na emeryturę, czy przeżycie katastrofy (powódź, pożar).

Kryzys wiąże się z utratą ważnego celu życiowego, obiektu miłości, światopoglądu, czy religii. Często jest to rozczarowanie wybraną drogą życiową.

Klasyczna interwencja kryzysowa polega na wsparciu emocjonalnym i zredukowaniu lęku. Terapeuta z olbrzymią empatią patrzy na świat osoby w kryzysie z jej punktu widzenia. Wprowadza zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu człowieka i uczy nowych rozwiązań  aktywizując naturalne predyspozycje człowieka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Interwencja kryzysowa przeznaczona jest dla osób, które:

– straciły chęć do działania

– nie odczuwają zapału do życia

– czują pustkę emocjonalną, odrętwienie

– przeżywają niezrozumiałe stany emocjonalne

– mają wrażenie, że życie płynie obok nich

– mają trudności w codziennym funkcjonowaniu