EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) –

nazwa ta najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”.

Terapia pomaga wytworzyć dystans pomiędzy pacjentem a bolesnym doświadczeniem. Nikt nie jest w stanie wymazać wspomnieć, ale można pozbawić ich negatywnych emocji. 

Dla kogo?

Terapię EMDR można stosować u osób dorosłych i dzieci.

EMDR ze względu na swoją wysoką skuteczność stosowany jest w pracy z osobami przeżywającymi:

 • Stany lękowe
 • Kiedy fobia obniża jakość życia
 • Kiedy boisz się latać samolotem
 • Kiedy doświadczyłeś mobbingu, wykluczenia
 • Po wypadkach komunikacyjnych
 • Kiedy doświadczyłeś zaniedbywania w dzieciństwie
 • Kiedy przeżyłeś kataklizm
 • Kiedy w twoim życiu umarła bliska ci osoba
 • Kiedy doświadczyłeś przemocy fizycznej, gwałtu
 • Kiedy doświadczyłeś przemocy psychicznej
 • Kiedy byłeś świadkiem traumatycznego wydarzenia (choć bezpośrednio w nim nie uczestniczyłeś)
 • Kiedy doświadczasz stresu bojowego
 • Kiedy traumy z dzieciństwa obniżają jakoś twojego dorosłego życia
 • Po trudnych zabiegach medycznych, po których towarzyszy ci lęk przed kolejną wizytą u lekarza/dentysty
 • Po każdym trudnym doświadczeniu, w którym doświadczyłeś zagrożenia zdrowia lub życia

 

emdr

Na czym polega terapia EMDR?

EMDR jest złożoną metodą psychoterapeutyczną integrującą wiele efektywnych elementów z szerokiego zakresu rożnych podejść terapeutycznych i łączy je z ruchem gałek ocznych lub innymi rodzajami dwustronnej stymulacji. Musi być zachowany sposób, który stymuluje mózgowy system przetwarzania informacji.

Zwykle człowiek przetwarza traumę naturalnie i u większości nie rozwijają się objawy PTSD. Jednak gdy osoba jest mocna straumatyzowana przez samo doświadczenie lub powtórne doświadczenie cierpienia, to nieprzyjemne wspomnienia mogą pozostać „nieprzetworzone” i powracać w koszmarach, na jawie, obniżać nastrój, powodować lęk i inne objawy.

EMDR wykorzystuje naturalną zdolność ciała do samoleczenia i pozwala uleczyć psychologiczne problemy w tempie porównywalnym do tempa, w którym reszta ciała leczy dolegliwości fizyczne.

Liczba sesji dostosowywana jest do potrzeb klienta. Aby uporać się z traumą potrzeba od kilku do kilkunastu spotkań. Jedna sesja trwa do 120 minut.

Historia EMDR

Ta forma psychoterapii jest jedną z prężniej rozwijających się. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie liczba terapeutów sięga dziesiątki tysięcy. Terapię EMDR opracowała Francine Shapiro i to co odróżnia ją od innych podejść terapeutycznych jest aspekt neurofizjologiczny.

Pomogła ponad 2 milionom ludzi, którzy doświadczali psychologicznych trudności, u podłoża których leżało doświadczenie traumatycznego przeżycia. Francine Shapiro rozwijała swój system i poszerzała pole jego oddziaływania.

Shapiro odkryła, że szybkie powtarzające się ruchy oczami, podobne do tych wykonywanych w czasie snu, pozwalają przebrnąć przez traumatyczną sytuację i przywrócić chronologiczną pamięć sytuacji, co wpływają na obniżenie się poziomu lęku. „Dawny, bolesny materiał jest wciąż i wciąż uruchamiany. Uniemożliwia to powrót do zdrowia. W innej części mózgu znajdują się już w większośći informacje potrzebne do rozwiązania tego problemu, Te dwie części nie mogą się po prostu połączyć. Rozpopczęcie EMDR powoduje połączenie tych dwóch miejsc.Nowe informacje są dopuszczane do świadomości umożliwiając rozwiązanie dawnych problemów, uporanie się z traumą. Możliwe, że ten sam proces zachodzi spontanicznie podczas fazy REM snu, kiedy ruch gałek ocznych przyczynia się do nieświadomego przetwarzania materiału” (Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 2nd edition, N.Y.: The Guilford Press)

 

Małgorzata Bajko –  Terapeuta EMDR 

Psycholog, absolwentka podyplomowych studiów z Psychotraumatologii na SWPS. Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych ofiar traumy. Ukończyła I oraz II stopień szkolenia z terapii traumy metodą EMDR i uzyskała  uprawnienia do wykorzystywania tej metody leczenia w pracy terapeutycznej (Certification of Completion of EMDR Europe Basic Training, rekomendacja EMDR EUROPE). Ukończyła szkolenie z terapii EMDR w przypadku traumy złożonej i dysocjacji. Skończyła szkolenie z terapii EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą. Posiada także uprawnienia do wykorzystywania w pracy z traumą procedury przedłużonej ekspozycji oraz procedury przetwarzania poznawczego. Skończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia (Psychoterapia Systemowa).  więcej 

* członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

* członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym

* terapeuta rekomendowany przez PTT EMDR

 

Terapeuta EMDR Adrianna Sobol,

psycholog, absolwentka podyplomowych studiów z Psychotraumatologii oraz Psychoonkologii. Posiada uprawnienia do wykorzystywania w pracy terapeutycznej trzech metod, stosowanych w terapii traumy: procedury przedłużonej ekspozycji, procedury przetwarzania poznawczego oraz EMDR. Ukończyła szkolenie z Zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowania. Certyfikowany terapeuta EMDR (posiada uprawnienia do wykorzystywania tej metody leczenia w pracy terapeutycznej – Certification of Completion of EMDR Europe Basic Training, rekomendacja EMDR EUROPE). Członek Polskiego Towarzystwa EMDR (więcej)

* członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

I am text block. Click edit button to change this text.

Pomocne artykuły:

file:///C:/Users/komp/Downloads/Chomka_Saja_Magda_EMDR_w_leczeniu_traumy_i_zaburzen_bazu.pdf

EMDR – uznana metoda leczenia traumy http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,130513,16131314,EMDR___uznana_metoda_leczenia_traumy.html

Francine Shapiro „ROLA TERAPII ODWRAŻLIWIANIA ZA POMOCĄ RUCHU GAŁEK OCZNYCH (EMDR) W MEDYCYNIE: Niekorzystne życiowe doświadczenia jako podłoże symptomów psychicznych i fizycznych”file:///C:/Users/Gosia/Downloads/Francine_Shapiro_REVIEW_ARTICLE_.pdf 

Jacek PasternaTEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII UWRAŻLIWIENIA ZA POMOCĄ RUCHÓW OCZU” http://www.kul.pl/files/61/Studia%20z%20psychologii%20w%20KUL/Pasternak.pdf

Praca metodą EMDR z kobietami w ciąży: file:///C:/Users/Gosia/Downloads/EMDR-_pregnant_woman%20(1).pdf